tuintherapie voor kinderen

Pluk van de Pluktuin

Gevoelige kinderen in deze tijd raken gemakkelijk overprikkeld. Zij uitten zich dan ongedurig, onhandig, ongericht, angstig, agressief, overbeweeglijk, onzeker, teruggetrokken of traag. Op school ervaren zij soms leerproblemen. Achter iedere diagnose ligt de vraag:”Wat heeft dit kind in deze situatie nodig om de verbinding met zichzelf en de omgeving te herstellen?”

Pluk van de pluktuin biedt kinderen van 8 tot 16 jaar een plek om te ontspannen en te leren. In de natuur vinden kinderen op een vanzelfsprekende manier hun ritme. Het werken in de aarde helpt hen om bij zichzelf te kunnen aarden, waardoor ze ontspanning en plezier beleven. In het werken met levend materiaal kunnen kinderen op een speelse manier uiting geven aan hun (onbewuste) gevoelens. Door ermee te spelen kunnen ze meer grip krijgen op hun gevoelens en behoeften.

Begeleiding
De begeleiding van de kinderen is in handen van Marion van Noordt. Zij is tuintherapeut, natuurcoach en ouder/kind-coach. Zij werkt vanuit de talenten en groeimogelijkheden van het kind aan eigenheid en zelfvertrouwen. Kernbegrippen zijn:
- Verbeelding
- Verbinding
- Verantwoordelijkheid
- Vertrouwen

Afstemming over de situatie thuis en op school is cruciaal. Standaard vindt een intake-, voortgangs- en evaluatiegesprek met de ouders plaats. Ook wordt u regelmatig op de hoogte gehouden van de activiteiten en ontwikkelingen van het kind via een mailverslag. Voor ouders die vragen op het gebied van ouderschap en persoonlijke groei willen aangrijpen om positieve veranderingen in het gezin te bereiken, biedt Marion aanvullend (natuur)coachingsgesprekken aan.

Locatie
De kinderen werken op een stuk ‘klooiland’ bij Bloemrijk, een kleinschalige kwekerij en pluktuin op de Wageningse eng. De kinderen zaaien, poten, bouwen, ruiken, kijken, voelen, proeven, plukken, etc. De opgedane ervaringen worden op een creatieve wijze verwerkt.

Wanneer
Dinsdagmiddag van 15.00 uur tot 18.00 uur
Woensdagmiddag van 12.00 uur tot 18.00 uur
Zaterdagochtend in overleg

Financiering
Er zijn verschillende mogelijkheden om de begeleide (buitenschoolse) opvang te financieren. Dat kan zijn met een persoonsgebonden budget, rugzakje of uit eigen middelen.

Informatie en contact
Voor meer informatie over begeleiding van kinderen (en ouders) bij Pluk van de pluktuin kunt u bellen of mailen naar Marion van Noordt of download hier alvast de folder over Pluk van de Pluktuin.

Marion.van.Noordt@kwekerijbloemrijk.nl
Tel: 06-48417697 

 

Abonnementen
Pluktuin
Workshops
Bloemwerken
Verkooppunten
Cadeautip
Agenda
Vacatures
Home
De Kwekerij
Vlinders
Foto's
Waar & Wanneer
Links
Contact
Nieuws